Klockan

Kvarteret Klockan är vårt största område till antalet lägenheter räknat.

Området är uppdelat i två huskroppar. Här har vi allt från små 1:or till stora 4:or. Många av lägenheterna har en fantastisk utsikt över ån Tidan där man kan följa årstidernas skiftningar.

Adressen till Klockan är Östra Drottningvägen 15-37.

Kv Klockan

Planskisser

Observera att vissa lägenheter är spegelvända mot vad skissen visar.