Astern

Kvarteret Astern består av 3 st hus med totalt 24 st lägenheter.
Husen ligger i ett lugnt villaområde med gräsytor bakom husen samt garage i källaren.

Kv Astern ligger nära Forsenområdet med F-6 skola samt badhus och spontanidrottsplats.

Kv Astern

Planskisser

Observera att vissa lägenheter är spegelvända mot vad skissen visar.