Astern

Kvarteret Astern består av 3 stycken hus med totalt 24 stycken lägenheter.

Husen ligger i ett lugnt villaområde med gräsytor bakom husen samt garage i källaren. Astern ligger nära Forsenområdet med F-9 skola samt badhus och spontanidrottsplats.

Kv Astern

Planskisser

Observera att vissa lägenheter är spegelvända mot vad skissen visar.