Om Tidaholms Bostads AB

Tidaholms Bostads AB grundades 1942 och är tidaholmarnas egna bostadsbolag. Vid årsskiftet 1969/1970 ägdes bolaget av Tidaholms kommun, AB Bofors, Vulcans Tändsticksfabrik och Marbodal.
År 1978 blev bostadsbolaget ett helägt kommunalt bolag och 2016 såldes bolaget till Tidaholms Energi.

Bostadsbolaget ska bygga, köpa och utveckla hyresrätter och lokaler. Tillgång till bra bostäder och lokaler till rimliga priser är nödvändigt för att Tidaholm ska uppnå en attraktionskraft och tillväxt.
I dagsläget har vi ca 290 lägenheter/lokaler.

Bostadsbolaget är medlemmar i branschorganisationen Sveriges Allmännytta, och vi arbetar aktivt med frågor kring miljö, framtid och utveckling.

Tidaholms Bostads AB ska göra det attraktivt att verka, leva och bo i kommunen.

Årsredovisning Tidaholms Bostads AB