Meny

Vi gör anpassningar för att förhindra smittspridning.

02 november 2020 10:21

VIKTIG INFORMATION NÄR VI GÖR ARBETEN!

 

När vi gör hembesök hos dig för att åtgärda fel, ber vi dig befinna dig i ett annat utrymme eller rum än vår personal, medan arbetet pågår.

Detta gäller alltså när du till exempel felanmält något i din lägenhet och vi behöver komma hem till dig för att åtgärda felet.

Regeln är till för att minska riken för spridning av Covid-19 och av omtanke både för våra medarbetare och dig som hyresgäst.