Uthyrningspolicy

UTHYRNINGSPOLICY Tidaholms Bostads AB

Policyn syftar till att klargöra bolagets övergripande principer för uthyrning för såväl interna som externa hyresgäster.

Tidaholms Bostads AB erbjuder ett brett utbud av lägenheter och alla är välkomna att söka bostad hos oss. Vi utför själva urvalet av hyresgäster och som grund för detta vill vi ha en helhetssyn gällande betalningsförmåga, skötsamhet och behov. Dock ställer vi vissa grundläggande krav vilka framgår av denna policy.

Vid erbjudande av lägenhet beaktas affärsmässiga principer och god kundvård. En viktig målsättning är att säkerställa hushållens långsiktiga betalningsförmåga.

För varje ledig lägenhet skapas en uthyrningsprofil som baseras på hushållssammansättning och inkomst.

Grundförutsättningar för att hyra lägenhet

Som krav för att få hyra lägenhet av oss kräver vi att;

 • Du har fyllt 18 år
 • Du har ett svenskt personnummer
 • Du är skötsam och kan visa goda referenser från tidigare hyresvärdar
 • Du skall ha en disponibel inkomst som täcker den hyra som gäller för det sökta objektet.
 • Du skall ej ha betalningsanmärkningar eller andra oreglerade skulder

Vi tar alltid kreditupplysning före avtalsskrivning. Genom att söka lägenhet hos oss medger du att kreditupplysning tas.

Skulder och betalningsanmärkningar

Visar kreditupplysningen betalningsanmärkningar eller skulder kommer vi inte att erbjuda någon lägenhet. Är skulderna betalda måste kunden kunna uppvisa goda boendereferenser på minst två år.

Uppfylls inte kraven om godtagbar inkomst, eller om en mindre betalningsanmärkning finns, kan ändå lägenhet erbjudas hos Tidaholms Bostads AB mot godtagbar borgen eller bankgaranti. Det är Tidaholms Bostads AB som avgör om en borgen är godtagbar eller inte.

Krav på inkomstnivå

Tidaholms Bostads AB vill att våra hyresgäster ska kunna bo kvar i våra lägenheter och inte hamna i situation där de får svårighet att betala hyran. Av den anledningen tittar vi på inkomst i förhållande till hyran. Är det två som ska hyra lägenheten tillsammans ser vi på hushållets gemensamma inkomstnivå. Vi gör alltid en individuell bedömning i dialog med hyresgästen när det gäller inkomst och betalningsförmåga. Det är tillräckligt att det är sannolikt att du som hyresgäst har möjlighet att betala hyran vid en kalkyl av vad hushållet har kvar att leva på efter att hyran är betald.

Godkända inkomstslag

Vi godkänner följande som inkomst:

 • Lön från arbete, anställning eller egen näringsverksamhet
 • A-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning
 • Studiemedel och/eller CSN-lån
 • Pension
 • Inkomst från kapital
 • Bostadsbidrag, bostadstillägg
 • Försörjningsstöd godkänt av Tidaholms kommun
 • Skattepliktiga ersättningar från Försäkringskassan (till exempel aktivitetsersättning, sjukersättning, sjukpenning, föräldrapenning

Antal boende i lägenhet

Antalet personer som ska bo i lägenheten skall vara rimligt i förhållande till lägenhetens storlek och planlösning. Som hyresgäst förbinder du dig att inte utan skriftligt medgivande från Tidaholms Bostads AB låta fler än det antal personer som hyreskontraktet avser samtidigt bo i lägenheten.

Grundläggande krav

Maxantalet personer per lägenhet:

 • 3 personer för 1 rum och kök
 • 4 personer för 2 rum och kök
 • 5 personer för 3 rum och kök
 • 6 personer för 4 rum och kök
 • 7 personer för 5 rum och kök

Redan hyresgäst hos Tidaholms Bostads AB

Om du redan bor hos oss och vill söka annan lägenhet hos oss, då skall du:

 • Ha bott hos oss minst två år
 • Ha betalt hyran i tid
 • Inte upprepat ha stört din omgivning
 • Tre månaders uppsägningstid gäller
 • Godkänd inkomst för att klara hyran i sökt lägenhet
 • Besiktning av nuvarande lägenhet görs före avtalsskrivning på ny lägenhet
 • Eventuella skulder i samband med besiktning skall betalas före ny kontraktsskrivning

Uppfylls inte ovanstående krav kan man inte få en lägenhet hos Tidaholms Bostads AB. Tidaholms Bostads AB förbehåller sig rätten att pröva varje hyresgäst individuellt mot uppsatta krav.

Särskild hänsyn

Vår strävan är att få rätt kund till rätt bostad och därmed nöjda hyresgäster. Vid valet kan särskild hänsyn tas till exempelvis:

 • Medicinsk hänsyn för kunder som redan bor hos Tidaholms Bostads AB.
 • Särskilda samarbetsavtal med andra aktörer. Ett exempel kan vara avtal med Tidaholms kommun för socialt ansvarstagande.
 • Företag eller myndigheter som är under etablering eller utveckling.
 • Kategoriboenden med särskilda regler.

Utifrån denna policy utformas våra uthyrningsregler som beslutas av VD.

Vi ser varje uthyrning som starten på ett långt hyresförhållande. Välkommen till Tidaholms Bostads AB.