Medarbetare

Mattias Andersson
VD

Mikael Nyström
Fastighetschef

Annika Svensson
Kundservice

Jessica Claesson
Ekonomi

Mikael Johansson
Fastighetsskötare

Ansvarsområden är Björnen, Thule, Granaten, Stallängen LSS

Daniel Malmberg
Fastighetsskötare

Ansvarsområden är Manhem, Drott, Kusken, Astern

Lars Olsson
Fastighetsskötare

Ansvarsområden är Brage, Hägne, Klockan, Fallet

Liselotte Hansson
Lokalvård