Medarbetare

Mattias Andersson
VD

Mikael Nyström
Fastighetschef

Annika Svensson
Kundservice

Jessica Claesson
Ekonomi

Mikael Johansson
Fastighetsskötare

Ansvarsområden är Björnen, Thule, Granaten

Karl-Johan Fogelström
Fastighetsskötare

Ansvarsområden är Hägne, Brage, Klockan

Daniel Malmberg
Fastighetsskötare

Ansvarsområden är Manhem, Drott, Kusken, Astern, Fallet

Liselotte Hansson
Lokalvård