Meny

Så här söker du som har en lokal hyresrabatt!

20 april 2020 13:08

Stöd för sänkta hyror i utsatta branscher!

 

Regeringen har beslutat om en tillfällig rabatt för fasta lokalhyreskostnader i utsatta branscher. Stödet söks av hyresvärden i efterhand. Ansökan kan göras från den 1 juli 2020.

 

Det nya coronaviruset har snabbt fått stora ekonomiska konsekvenser i hela Sverige. Läget har särskilt påverkat verksamheter inom hotell- och restaurangbranschen, handeln samt vissa andra branscher. För att stödja vissa lokalhyresgäster med anledning av utbrottet av coronaviruset har regeringen beslutat att avsätta fem miljarder kronor i stöd för tillfälligt sänkta fasta hyror för dessa utsatta branscher.

 

Vem kan söka stödet?

Tidaholms Bostads AB kommer att söka stödet för de hyresgäster som gör en överenskommelse med oss.

Du som lokalhyresgäst som har ett gällande hyresavtal som gäller hyra av lokal under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020 som är verksamma i en bransch som omfattas av det här stödet.

 

Vilka branscher är aktuella?

Sällanköpshandel, hotell, restaurang och vissa andra verksamheter. Här omfattas exempelvis butikshandel, logiverksamhet, restauranger samt arrangemang av kongresser/mässor men även konsumenttjänster så som tandläkare, fysioterapeutisk verksamhet, hår- och kroppsvård.

Vilka som omfattas av stödet är baserat på SNI-koder [1], som är den kod som anges till Skatteverket när man registrerar sitt företag. Se nedan.

Vad krävs för att få stöd?

Förutsättningarna för att kunna söka stöd.

  • Ett avtal om hyra av lokal, med hyran helt eller delvis bestämd till ett fast belopp i kronor, har tecknats med en hyresgäst i utsatt bransch senast den 1 mars 2020.
  • Hyresgästen som anges i avtalet ska ha hyrt lokalen under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.
  • Överenskommelsen om rabatt på lokalhyra ska ha tecknats mellan hyresvärden och hyresgästen senast den 30 juni 2020 och rabatten ska gälla under perioden 1 april till och med den 30 juni 2020.
  • I överenskommelsen ska den nya hyran understiga det fasta belopp som skulle ha betalats under samma period (enligt det hyresavtal som gällde 1 mars 2020) och i övrigt ska villkoren vara oförändrade.

Hur mycket stöd kan jag få?

Tidaholms Bostads AB kommer ge en rabatt om 50% av ordinarie hyra om alla krav uppfylls enligt den nya föreskriften SFS 2020:237.Tidaholms Bostads AB kommer att ansöka om hyresrabatt enligt de gällande riktlinjer i SFS 2020:237. Stödet gäller för tiden 1 april 2020 till 30 juni 2020. Stödet som man kan söka hos länsstyrelsen motsvarar 25% av ordinarie hyran, de övriga 25% subventioneras av Tidaholms bostads AB.

Hur ansöker jag?

Du kontaktar oss via telefon eller mail och vi kommer att upprätta en överenskommelse.

Överenskommelsen skall innehålla hyresgästuppgifter, hyresnivå, kopia på registerutdrag, samt underlag på er SNI kod (www.verksamt.se), mm.

När ansöker jag?

Stödet kan sökas från och med den 20 april till och med den 30 juni 2020.

 

Klicka på blanketten nedan för att ansöka om hyresrabatten:

Överenskommelse stöd till lokalhyresgäster

Gällande SNI koder

 

Lista på SNI koder som är berättigade till hyresrabatt (gulmarkeringen indikerar om det vilka koder som är berättigad, vissa fall på 3 eller 5 siffernivå.