Meny

Ny sand i våra sandlådor!

28 augusti 2019 09:56

Tidaholms Bostads AB har gjort en miljöaktivitet!

Vi har varit i kontakt med ett företag som jobbar med att rena sanden i våra sandlådor. De var hos oss och utförde jobbet under v 27 på kvarteret Klockan och Manhem.
Detta är ett modernt miljötänk när det gäller att underhålla och bevara befintlig sand. Att välja sandrening istället för att byta ut sanden visar på ett ansvarstagande både ekonomiskt och miljömässigt.

Ett sandbyte i jämförelse med sandrening ger 30 gånger mer utsläpp av koldioxid. Då har vi bara räknat på en transportsträcka på 2 mil för ny sand och för deponering av gammal sand, i realiteten kan det vara mycket mer. Med i beräkningen är inte återställande av eventuellt förstörda grönytor runt lekplatsen i samband med urgrävning av sand.

Detta är alltså ytterligare ett argument för att välja miljövänliga metoder såsom sandrening för att skona naturen. Sand är dessutom en ändlig resurs, därför gäller det att ta vara på den sand vi har.

Maskinen utför en bio-mekanisk rening som också luftar sanden. De djupare sandlagren syresätts och den bakteriella balansen återställs och bla tillväxten av dålig lukt förebyggs. En process som bevisats fortsätta lång tid efter att sandrening har gjorts.

Vi arbetar ständigt med att utveckla vårt miljöarbete, vilket ligger helt i linje med våra mål.

Bilden kan innehålla: 1 person