Meny

Kallelse till vår ordinarie årsstämma!

08 april 2019 11:14

ÖPPNA ÅRSSTÄMMOR


• Tidaholms Energi AB – TEAB
• Tidaholms Elnät AB – TENAB
• Tidaholms Bostads AB – TBAB

Inbjuder till öppna årsstämmor

Tid: Måndagen den 29 april klockan 15.00

Plats: Smedjegatan 18

Allmänheten ges tillfälle till frågor efter årsstämmorna. 

VÄLKOMNA!