Meny

Vi gör en NKI-undersökning!

07 maj 2018 10:50

Vi jobbar ständigt med förbättringar i vårt bostadsbestånd. Och tack vare er, våra hyresgäster, vet vi vad vi ska prioritera.

För två år sedan gjorde vi en undersökning bland er hyresgäster, för att skapa oss en bild av hur ni tycker att vi sköter oss.

Vi fick mycket bra inputs på vad som var bra men även på vad som kan bli bättre.

I år är det dags att följa upp den undersökningen.

Ett slumpmässigt urval hyresgäster på bostadssidan kommer att få enkäten hemskickad, men inte alla. 

Vi uppmanar alla som får enkäten att besvara frågorna och skicka in svaren. Detta är viktigt för att vi ska

kunna bli bättre.

Vi tackar för ert engagemang!